Zwroty i wymiana

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

 1. Konsument który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.Jest ono jednak ograniczone czasowo i przysługuje w okresie  14 dni od wydania rzeczy- art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. nr 22, poz.271 ze zmianami.Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie ośiwadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni dotyczy sprzedaży konsumenckiej a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową i gospodarczą.
 3. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania,świadczących o innym wykorzystaniu produktu niż tylko do jego sprawdzenia.Pragon fiskalny jest dowodem zakupu i musi być dołączony do zwracanego towaru !
 4. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Tutaj jest do pobrania protokól zwrotu towaru
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w pkt 3 niniejszego paragrafu  wymagania,  nie póżniej niż w terminie do 14 dni Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto klienta.

Reklamacje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamownego towaru.
 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do klienta na koszt Sprzedawcy.Jeśli naprawa lub wymiana na inny, pełnowartościowy egzeplarz będzie niemożliwa np. z powodu wyczerpania zapasów towarów Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaproponuje inny towar, do wyboru przez klienta.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności  oraz oczekiwania dotyczące sposobu reklamacji należy odesłać na koszt Sprzedawcy.
 5. Postępowanie reklamacyjne kończy się w nstp. sposób:
 6. uznaniem reklamacji - kupujący otrzyma nowy towar  wolny od wad lub w przypadku niedostępności towaru w terminie wymaganym prawem - zwrot pieniędzy za towar.
 7. odmową uznania reklamacji - kupujący otrzyma uzasadniednie na piśmie w sprawie odmowy uznania reklamacji a Sprzedający ponownie prześle Kupującemu reklamowany towar.