Szanujemy Państwa prawo do prywatności- tutaj  znajduje się nasze stanowisko co do gromadzenia,wykorzystywania i przetwarzania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np adres IP)-wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie- są wykorzystywane przez nas do celów technicznych, związanych z administracją serwerem.

Realizacja zamówień danego klienta wymaga wypełnienia formularza w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, nr.telefonu) . Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz dla celów wypełnienia warunków umowy sprzedaży.

Ochrona danych osobowych

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nasz serwis ze szczególnym zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami  prawa.  Zgodnie z art. 13 ust.1 ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( tzw. RODO, Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOKAY s.c. J.Balura,J.Balura,J.Szymczak  z siedzibą w 43-200 Pszczyna, Rynek 5, NIP: 638-000-41-47, REGON: 271192038, tel. 32/210-01-77, mail: lokay@lokay.pl

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy kurierskie/transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe konieczne do wykonania umowy sprzedaży;

4) Pani/Pna dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a po upływie tego okresu, przez pięć lat od czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego- podstawa prawna: art.5 ust.1 lit. e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art.74 ust.2 pkt 4 i ust.3 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.

5) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może skontaktować się z LOKAY s.c poprzez korespondencję mailową na adres lokay@lokay.pl lub pocztą tradycyjną.

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest koniecznym warunkiem do zawarcia umowy sprzedaży. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przez Administratora.

Krótki słowniczek przydatnych pojęć:

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane jak numer IP, z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane poączenie (dynamiczny